1. W sezonie 2017 portal WirtualneRajdy.pl ma przyjemność zaprosić zawodników do startu w pucharze Virtual Rally Championship.

2. Pełna nazwa pucharu to Virtual Rally Championship 2017 by WR.pl. W naszych relacjach będziemy posługiwali się także skrótem VRC.

3. Mistrzostwa zostaną rozegrane przy użyciu gry Richard Burns Rally, pluginu Wally’ego oraz znajdujących się na stronie pluginu dodatkach.

4. Obszerny poradnik „Jak Zacząć” dla początkujących znajduje się TUTAJ.

5. Informacje na temat pucharu są zamieszczane na stronie internetowej WR.pl, na naszym fanpage’u oraz grupie dyskusyjnej. Bezpośrednie zapytania do organizatora prosimy kierować poprzez prywatną wiadomość na fanpage’u, formularz kontaktowy na stronie lub bezpośrednio na maila biuro@wirtualnerajdy.pl.

6. Do startu w mistrzostwach są upoważnieni wszyscy kierowcy posiadający konto w serwisie RBR.Czech. Nie jest wymagana żadna płatna licencja. Kategorycznie zabronione jest korzystanie z więcej niż jednego konta (tzw. multikonto) na pluginie. Wykryte przypadki takiego zachowania karane będą banami.

7. WR.pl przewiduje nagrody dla najlepszych zawodników i teamów biorących udział w Mistrzostwach.

8. Czempionat będzie składał się z 18 rajdów opartych o wybrane, najbardziej prestiżowe rundy Rajdowych Mistrzostw Świata i Europy.

Z oryginalnych rajdów zaczerpnięte zostaną:

– nazwy rajdów,
– ilość oesów w rajdzie,
– nazwy oesów,
– układ stref serwisowych,
– długość i rodzaj oesów,
– warunki na trasie,

9. W przypadku gdy choć jedna załoga w realnym rajdzie wystartuje do odcinka, a ten zostanie później wstrzymany lub anulowany (np. z powodu wypadku), próba ta znajdzie się w konfiguracji wirtualnej rundy. W przypadku, gdy oes zostanie odwołany przez organizatora przed startem załóg, zostanie wykreślony także z naszego itinerera.

10. Od końcowego wyniku punktowego każdego kierowcy zostaną odpisane 2 najsłabsze rezultaty, po jednym z pierwszego i drugiego etapu sezonu. Każdy z etapów liczy 9 rajdów. Zasada odliczania najgorszych wyników będzie działać zarówno dla klasyfikacji generalnej jak i w klasach.

Etap I: Od Rajdu Monte Carlo do Rajdu Cypru (najsłabszy wynik zostanie odrzucony)
Etap II: Od Rajdu Polski do Rajdu Australii (najsłabszy wynik zostanie odrzucony)

Do końcowej klasyfikacji cyklu VRC będzie zaliczonych 16 wyników.

11. Rajdy będą trwały 7 dni. Odbywać się będą w formacie poniedziałek – niedziela.

12. Zgłoszenia do rajdu będą odbywały się poprzez funkcję „ enroll”. Lista startowa będzie otwierana co najmniej tydzień przed startem rajdu, a zamykana na 2 godziny przed jego startem. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu otwarcia listy.

13. Numery startowe dla zawodników zostaną nadane wg następującego klucza. „Niskie” numery startowe zostaną nadane kierowcą z listy „priorytetowej”. Będą to najlepsi zawodnicy z cykli wirtualnego WRC i ERC z 2016 roku (laureaci z klasyfikacji generalnej i poszczególnych klas). Nr „1” będzie należeć do mistrza WRC. Pozostałe numery zostaną nadane w oparciu o kolejność zgłoszeń do rajdów mistrzowskich. Listę startową można znaleźć TUTAJ.

14. Kalendarz rozgrywek znajduje się TUTAJ.

15. Rywalizacja odbędzie się w klasyfikacji generalnej oraz w następujących klasach. W nawiasach podano dopuszczone auta.

– VRC1 (WRC 1.6 T, WRC 2017* auta dopuszczone od Rajdu Polski)
– VRC2 (R5, S2000, N4)
– VRC3 (R3)
– VRC4 (R2)
– RGT (więcej w p19.)

16. W mistrzostwach będzie prowadzona klasyfikacja zespołowa. Na końcowy wynik zespołu w danym rajdzie składa się suma punktów zdobytych przez kierowców we wszystkich klasach. Dla zespołu punktuje jeden, najlepszy kierowca w każdej z klas.

17. Klucz przyznawania punktów we wszystkich klasyfikacjach jest następujący:

– 1. Miejsce – 25 pkt.
– 2. Miejsce – 18 pkt.
– 3. Miejsce – 15 pkt.
– 4. Miejsce – 12 pkt.
– 5. Miejsce – 10 pkt.
– 6. Miejsce – 8 pkt.
– 7. Miejsce – 6 pkt.
– 8. Miejsce – 4 pkt.
– 9. Miejsce – 2 pkt.
– 10. Miejsce – 1 pkt.

18. Ostatni odcinek specjalny rajdu będzie rozgrywany na zasadzie PowerStage znanego z Mistrzostw Świata. Dla czołowej piątki zawodników w klasyfikacji generalnej zostaną przyznane dodatkowe punkty wg klucza 5-4-3-2-1. Bonusowe punkty nie będą przyznawane w klasach.

19. Mistrzostwom VRC towarzyszył będzie puchar RGT Cup. Cykl będzie składał się z 8 rajdów, które są zaznaczone gwiazdką w kalendarzu VRC. Prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla samochodów tylnonapędowych, a po zakończeniu sezonu zostanie wyłoniony Mistrz RGT Cup. Punkty zdobywane przez kierowców w tym cyklu nie będą zaliczane do klasyfikacji zespołowej Mistrzostw Virtual Rally Championship.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzania czystości przejazdów poprzez weryfikację powtórek wywołanych zawodników. W punkcie 22. zostanie zdefiniowany regulamin cięć. Dla ułatwienia pojawią się przykłady. Nie oznacza to, że wymienione oesy są jedynymi gdzie dany zapis ma zastosowanie. Przepisy odnoszą się do wszystkich prób na zasadach analogicznych.

21. Organizator ma obowiązek ogłoszenia listy przejazdów podlegających weryfikacji w ciągu 24 godzin od zakończenia rajdu. Od momentu ogłoszenia komunikatu organizatora kierowcy mają obowiązek umieścić powtórkę na serwerze RBR Czech w ciągu 72 godzin. Brak lub zbyt późne jej przesłanie wiąże się z karą doliczenia 5 minut do wyniku kierowcy w danym rajdzie.

22. Zasady czystości przejazdu oraz kary za wykroczenia.

a) Obowiązuje zasada zachowania na trasie przynajmniej jednego koła (absolutny zakaz cięć) w ciasnych (wolnych) zakrętach okącie mniejszym bądź równym 90 stopni (opory, nawroty, haki). W szybkich partiach dopuszczalne jest cięcie 4 kołami, ale nie większe niż szerokość auta.

Przykład praktyczny: zakaz cięć w nawrotach na przykładowych próbach Foron, Cote, Maton, La Rocca oraz na ciasnych zakrętach np. na Puy du Lac czy Gestel. Dopuszczalne cięcie 4 kołami w szybkich partiach np. na Pian del Colle itp.

Kara za wykroczenie (cięcie wolnych zakrętów 4 kołami, lub cięcie szybkich łuków o ponad szerokość auta) – 15 sekund doliczone do wyniku za każde wykroczenie.

b) Zakazane jest omijanie stałych przeszkód poza wytyczoną trasą w skutek cięcia, lub minięcia przeszkody ze złej strony. Za przeszkodę stałą uważa się każdy obiekt znajdujący się na trasie przejazdu niezależnie od modelu kolizji który posiada.

Przykład: Tak samo nie wolno omijać „lekkich” szykan na Slovakiaringu, czy Pian del Colle jak i twardych  np. na Soricy.

Kara za wykroczenie (ominięcie przeszkody stałej) – 1 minuta doliczona do wyniku za każde wykroczenie.

c) Zakazane jest ścięcie stałej przeszkody korzystając z jej specyficznego modelu zniszczeń. Za ścięcie przeszkody uważane jest widoczne jej rozbicie poprzez kontakt z przeszkodą frontu auta (przy czym słowo „front” nie należy w tym przypadku traktować dosłownie jako „przód auta”, bowiem w rajdach zdarzyć się może sytuacja w której niedozwolone uderzenie będzie miało miejsce w poślizgu).

Przykład: na Soricy nie wolno strącać wysokich czerwonych pachołków a na Pian del Colle niszczyć szykany.

W drodze wyjątku dopuszczamy trącanie małych stożkowych pachołków na takich oesach jak np. RSI Slalom Shonen,

Kara za wykroczenie (ścięcie stałej przeszkody) – 30 sekund doliczone do wyniku za każde wykroczenie.

Organizator nie będzie karał za pojedyncze „obcierki” przeszkód stałych, w sytuacji gdy np. auto zetknie się z „miękką” szykaną narożnikiem. Jednak w przypadku notorycznego powtarzania się takich małych błędów (ponad 5 na oes, sztandarowy przykład – Slovakiaring) na kierowcę może zostać nałożona kara uzależniona od częstotliwości tych wydarzeń, nie mniejsza niż 30 sekund.

O zakwalifikowaniu danego wykroczenia jako niedozwolonego „ścięcia” lub dozwolonej „obcierki” decyduje organizator.

d) Zakazane jest niesportowa jazda „po bandach” (np. oes ROC 2008), wykorzystująca ograniczenia gry pod względem modelu zniszczeń.

Kara za wykroczenie (jazda po bandach) – 2 minuty doliczone do wyniku za każdy oes na którym doszło do wykroczenia.

e) Niedopuszczalne jest „najeżdżanie” na zakręt wykorzystując do tego pobocze 4 kołami samochodu.  Sztandarowym przykładem jest oes Falstone.

Kara za wykroczenie (korzystanie z pobocza 4 kołami przed wejściem w zakręt) – 15 sekund doliczone do wyniku za każde wykroczenie.

23. W przypadku odkrycia nowych sposobów na niesportową jazdę nieujętą w regulaminie prosimy o natychmiastowy kontakt i dostarczenie materiałów foto/video potwierdzających ową niesprawiedliwość. Jeśli zostanie ona zgłoszona przed rajdem, zostanie ujęta w regulaminie.

Jeśli nowe wykroczenie zostanie wykryte w trakcie porajdowej weryfikacji powtórek organizator zastrzega sobie prawo do ukarania zawodnika. Kara zostanie uwarunkowana zyskiem czasowym zawodnika, ale nie będzie mniejsza niż 30 sekund.

24. Jeśli zawodnik popełnił jedno z powyższych wykroczeń niecelowo, w wyniku swojego błędu, aby uniknąć kary ma obowiązek zatrzymać auto na minimum 3 sekundy bezpośrednio za miejscem zdarzenia.

25. Organizator będzie uznawał requesty (próby o wznowienie rywalizacji w rajdzie) o komunikacie „did not start to SS..” oraz „ did not arrive to time control..”. Nie będą natomiast uznawane requesty jeśli przy nazwisku kierowcy widnieje komunikat „ crashed on SS”. Organizator w szczególnych przypadkach może nadać czas na oesie po udowodnieniu błędu pluginu (nie dotyczy tzw. red screenów), poprzez wrzucenie powtórki na serwer. Requesty należy wysyłać za pomocą pluginu rbr.cz.

26. Kierowca ma prawo wnoszenia protestów, jeśli uznaje, że nałożona przez plugin kara jest niesprawiedliwa. Protest musi zostać podparty wgraniem na serwer odpowiedniej powtórki.Protesty należy zgłaszać korzystając z formularza znajdującego się TUTAJ.

27. Nie będą uznawane żadne protesty opierające się na nagraniach wideo. Jedynym źródłem weryfikacji jest powtórka wrzucona na plugin.

28. W sytuacjach spornych decyduje organizator.

29. Do rajdu organizowanego przez portal WirtualneRajdy.pl można wystartować najpóźniej 2h po jego zakończeniu (w przypadku wejścia w rajd przed czasem). Zawodnik, który wystartuje do rajdu w późniejszym terminie nie będzie uwzględniony w końcowej klasyfikacji danego rajdu.

30. Niedopuszczalne jest szkalowanie organizatora. Zespół portalu WirtualneRajdy.pl nie czerpie materialnych korzyści z tytułu prowadzenia swojej działalności. Uwagi zawodników są bardzo cenne w procesie podnoszenia jakości Mistrzostw. Należy jednak rozumieć, że do organizatora spływają głosy w ogromnej liczbie oraz wieloma kanałami (także niepublicznymi) i nawet największa pewność co do własnej racji nie daje powodu do lekceważenia zdania innych, a zwłaszcza tych którzy wkładają w całą zabawę najwięcej czasu, pracy i przede wszystkim nerwów.

W związku z powyższym publiczne stwierdzenie o zakończeniu startów z winy organizatora będzie skutkować, zgodnie z życzeniem, usunięciem z listy startowej do mistrzostw oraz ze społeczności skupionej wokół WR.pl. W przypadku zmiany zdania powrót (najwcześniej po 60 dniach) może nastąpić po skontaktowaniu się z organizatorem.

Podkreślamy, że nikt nie zostanie usunięty bądź ukarany za samą krytykę decyzji organizatora. Mowa jest jedynie o osobach, które grożą (szantażują?) odejściem.

31. WR.pl zastrzega sobie możliwość rozszerzenia regulaminu o kolejne punkty oraz doprecyzowania tych obecnych w celu podniesienia jakości organizacyjnej Mistrzostw. O wszelkich zmianach zawodnicy będą informowani poprzez komunikaty na grupie dyskusyjnej i fanpage’u.