1. Puchar Virtual SuperOES (VSO) organizowany jest przez Rookie Rally Team przy wsparciu WirtualneRajdy.pl
 2. Puchar rozgrywany jest za pomocą gry Richard Burns Rally. Tryb multiplayer jest oparty o plugin Wally’ego i serwis RBR Czech.
 3. Rundy VSO rozgrywane są zgodnie z kalendarzem zamieszczonym na stronie Pucharu.
 4. VSO składa się z 8 rund (kalendarz zamieszczony w osobnej zakładce).
 5. Do startu w pucharze wymagane jest posiadanie konta na pluginie RBR.cz. Niewymagana jest żadna dodatkowa rejestracja.
 6. Rundy Pucharu rozpoczynają się we wtorek o godzinie 00:01 i trwają do następnego poniedziałku, do godziny 23:59.
 7. Uszkodzenia samochodów ustawione są na poziom „realistic”.
 8. Organizator VSO zapewnia numery startowe do naklejenia na samochody (w formacie .psd). Dostępne one są w dziale Download. Prosimy z nich korzystać przy tworzeniu screen’ów i filmów z rund.
 9. Organizator dopuszcza możliwość składania przez zawodników protestów w sprawie kar nałożonych przez plugin. Odwołujący się zawodnik zobowiązany jest do zamieszczenia powtórki z feralnego oesu na serwerze. Inne typy odwołań, np. filmy na YouTube nie będą respektowane.
 1. Uczestnicy VSO mogą startować wszystkimi samochodami dostępnymi w danym momencie na pluginie czeskim, które należą do klas:
 • RC1
 • RC 2 (auta z klas S2000, R4, N4)
 • RC 4
 • H/A + H/4
 • WRC
 1. Uczestnicy VSO mogą w każdej rundzie dowolnie wybierać klasę i samochód, w którym chcą wystartować (wybrany samochód musi jedynie spełniać warunki z punktu 10. niniejszego regulaminu).
 1. Punkty zdobywane w rundach WRSMSl podliczane są w klasyfikacji generalnej oraz poniższych klasach:
 • VSO1 (RC1 + WRC)
 • VSO2 (RC2)
 • VSO3 (RC4)
 • VSO4 (H/A + H/4)
 • RWD (wybrane auta H/A oraz H/4)
 1. Punktacja w klasyfikacjach:
  1. Miejsce – 15 pkt.
  2. Miejsce – 12 pkt.
  3. Miejsce – 10 pkt.
  4. Miejsce – 8 pkt.
  5. Miejsce – 6 pkt.
  6. Miejsce – 5 pkt.
  7. Miejsce – 4 pkt.
  8. Miejsce – 3 pkt.
  9. Miejsce – 2 pkt.
  10. Miejsce – 1 pkt.
 2. Punktacja w klasie RWD. Klasę tę należy traktować jako podklasę, gdzie rywalizacja toczyć się będzie na nieco innych zasadach.
  1. Miejsce – 10 pkt.
  2. Miejsce – 6 pkt.
  3. Miejsce – 4 pkt.
  4. Miejsce – 2 pkt.
  5. Miejsce – 1 pkt.
 3. Jeśli w klasyfikacji sezonu, zarówno generalnej, jak i w klasie, więcej niż jeden zawodnik posiada jednakową liczbę punktów, o zajmowanych przez nich miejscach decydują lepsze pozycje zajmowane przez danego zawodnika w poszczególnych rajdach. (ilość zwycięstw, 2. miejsc, itd.)
 4. W przypadkach gdy po odpadnięciu z rajdu, obok nazwiska zawodnika widnieje status „Did not start to SS” lub „Did not arrive to time control” przysługuje temu zawodnikowi prawo wysłania prośby („requesta”) o kontynuację rywalizacji.
 5. Zakazane jest używanie wulgarnych słów w komentarzach na mecie lotnej oesów. Takie zachowania będą skutkowały dodaniem do wyniku zawodnika kar czasowych.
 6. Organizator przyznaje czołowe numery startowe najlepszym zawodnikom z poprzedniego sezonu. Z uwagi na brak zapisów do poszczególnych rajdów pozostałe numery mogą zostać wybrane przez samych zawodników. Tabela z przyznanymi numerami znajduje się w zakładce „Lista priorytetowa”.
 7. Po zakończeniu rundy Pucharu, w dziale „Wyniki” zostaną podane oficjalne klasyfikacje Pucharu po danej rundzie. Tabele uwzględniać będą miejsca punktowane w klasyfikacji generalnej i poszczególnych klasach.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzania czystości przejazdów poprzez weryfikację powtórek wywołanych zawodników.
 9. Niewysłanie powtórki wiąże się z otrzymaniem kary 3 minut.
 10. Zasady czystości przejazdu oraz kary za wykroczenia.a) Obowiązuje zasada zachowania na trasie przynajmniej jednego koła (absolutny zakaz cięć) w ciasnych (wolnych) zakrętach okącie mniejszym bądź równym 90 stopni (opory, nawroty, haki). W szybkich partiach dopuszczalne jest cięcie 4 kołami, ale nie większe niż szerokość auta.Przykład praktyczny: zakaz cięć w nawrotach na przykładowych próbach Foron, Cote, Maton, La Rocca oraz na ciasnych zakrętach np. na Puy du Lac czy Gestel. Dopuszczalne cięcie 4 kołami w szybkich partiach np. na Pian del Colle itp.Kara za wykroczenie (cięcie wolnych zakrętów 4 kołami, lub cięcie szybkich łuków o ponad szerokość auta) – 10 sekund doliczone do wyniku za każde wykroczenie.b) Zakazane jest omijanie stałych przeszkód poza wytyczoną trasą w skutek cięcia, lub minięcia przeszkody ze złej strony. Za przeszkodę stałą uważa się każdy obiekt znajdujący się na trasie przejazdu niezależnie od modelu kolizji który posiada.

  Przykład: Tak samo nie wolno omijać „lekkich” szykan na Slovakiaringu, czy Pian del Colle jak i twardych  np. na Soricy.

  Kara za wykroczenie (ominięcie przeszkody stałej) – 30 sekund doliczona do wyniku za każde wykroczenie.

  c) Zakazane jest ścięcie stałej przeszkody korzystając z jej specyficznego modelu zniszczeń. Za ścięcie przeszkody uważane jest widoczne jej rozbicie poprzez kontakt z przeszkodą frontu auta (przy czym słowo „front” nie należy w tym przypadku traktować dosłownie jako „przód auta”, bowiem w rajdach zdarzyć się może sytuacja w której niedozwolone uderzenie będzie miało miejsce w poślizgu).

  Przykład: na Soricy nie wolno strącać wysokich czerwonych pachołków a na Pian del Colle niszczyć szykany.

  W drodze wyjątku dopuszczamy trącanie małych stożkowych pachołków na takich oesach jak np. RSI Slalom Shonen,

  Kara za wykroczenie (ścięcie stałej przeszkody) – 20 sekund doliczone do wyniku za każde wykroczenie.

  Organizator nie będzie karał za pojedyncze „obcierki” przeszkód stałych, w sytuacji gdy np. auto zetknie się z „miękką” szykaną narożnikiem. Jednak w przypadku notorycznego powtarzania się takich małych błędów (ponad 5 na oes, sztandarowy przykład – Slovakiaring) na kierowcę może zostać nałożona kara uzależniona od częstotliwości tych wydarzeń, nie mniejsza niż 30 sekund.

  O zakwalifikowaniu danego wykroczenia jako niedozwolonego „ścięcia” lub dozwolonej „obcierki” decyduje organizator.

  d) Zakazane jest niesportowa jazda „po bandach” (np. oes ROC 2008), wykorzystująca ograniczenia gry pod względem modelu zniszczeń.

  Kara za wykroczenie (jazda po bandach) – 2 minuty doliczone do wyniku za każdy oes na którym doszło do wykroczenia.

 11. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga werdykt organizatora.
 12. Dla zwycięzców w klasyfikacji generalnej (TOP 3), a także dla zwycięzców każdej z klas ( tylko 1. miejsce), organizator przewiduje pamiątkowe dyplomy.
 13. Nagroda dla zwycięzcy klasy RWD zależy od frekwencji w klasie. Jeśli średnio w klasie wystartuje ponad 10 zawodników nagrody zostaną przyznane na podobnych zasadach do pozostałych klas. W przypadku gdy średnia frekwencja wyniesie 5-10 zawodników pamiątkowe dyplomy otrzyma czołowa trójka. Przy frekwencji <5 osób dyplom otrzyma tylko tryumfator.